اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

شرایط تمدید پاسپورت

سفارت كبراى جمهوري اسلامي افغانستان در رياض پاسپورت اتباع افغان که در کشور عربستان سعودي سکونت دارند، تمدید مینماید. براساس مقررات موجود این سفارت فقط پاسپورت عادی و تحصیلی را تمدید مینماید.

 

سفارت افغانستان در رياض، پاسپورت افغانی که حامل/ دارندگان آن در کشور عربستان سعودي سکونت دارند، را تمدید مینماید.

متقاضیان که فورمه های درخواستی شان را بصورت مکمل خانه پوری نکرده باشند و یا اسناد، مدارک و معلومات لازم ودقیق ارائه نتوانند، تقاضا و درخواستی شان طی مراحل نمیگردد و پول فیس شان نیز مسترد نمیشود.

برای تمدید پاسپورت موارد ذیل حتمی است:

  1. حضور شخص متقاضی: حضور شخص متقاضی حین ارائه درخواست پاسپورت حتمی است.
  2. فورمه درخواستی: فورمه درخواستی به دقت خانه پری و امضا گردد. فورمه درخواستی تمدید پاسپورت به سه زبان: دری، پشتو و انگلیسی از قسمت فورمه ها و همچنین در ذیل این صفحه قابل دسترس است.
  3. ارائه اصل اسناد: پاسپورت شخص متقاضی.
  4. پرداخت فیس: پاسپورت برای مدت یکسال (20) دلار، دو سال (40) دالار، سه سال (60) دالار، چهار سال (80) دالار و پنج سال (100) دالار، تمدید میگردد. پاسپورت بیشتر از پنج سال تمدید نمیگردد. در صورتیکه پاسپورت مذکور برای مدتی بدون تمدید باشد روزهای تمدید ناشده حساب گردیده و جریمه آن پرداخت میگردد.

پاسپورتهای فاقد اعتبار، تغییر در عکس متقاضی و خراب شده تمدید نمیگردد. موضوع را قبلاً از طریق تلفن ويا مراجعت  با کارمند بخش قونسلی سفارت در جریان بگذارید.