اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

تشریف آوری محترم احمد جاوید "مجددی سفیر جدید التقرر جمهوری اسلامی افغانستان" به کشور شاهی عربستان سعودی:

محترم احمد جاوید "مجددی" رئیس عمومی تشریفات وزارت امور خارجه ج.ا. افغانستان ویکی از دپلماتان موفق وزارت امور خارجه کشور که در این اواخر بحیث سفیر کبیر و نمایندهٔ فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در عربستان سعودی تقرر حاصل نمودند، موصوف به روز یک شنبه مؤرخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ به عربستان سعودی مواصلت ورزیدند که از جانب محترم دوکتور شفیق صمیم سفیر و نماینده دایمی ج.ا. افغانستان در سازمان همکاریهای اسلامی و محترم دوکتور شیر محمد ابراهیمی جنرال قونسل ج.ا.افغانستان مقیم جده، در میدان هوای بین المللی ملک عبد العزیز واقع شهر جده، و از جانب محترم نور ولی حقوق مل شارژدافیر، دپلماتان ومنسوبین سفارت کبرای ج.ا.افغانستان مقیم ریاض در میدان هوایی بین المللی ملک خالد واقع شهر ریاض استقبال گردیدند.

محترم جاوید مجددی الیوم دوشنبه مؤرخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ رسما وظیفه خویش را به صفت سفیر کبیر ج.ا. افغانستان مقیم ریاض آغاز نمودند.
محترم سفیر از استقبال گرم دپلماتان و کارمندان سفارت تشکری نموده واز ایشان خواهش نمودند که در راستای خدمتگزاری خوب به اتباع افغانستان مقیم عربستان سعودی، وهم چنان در راستای تحکیم روابط میان دو کشور دوست وبرادر از هیچ نوع سعی وتلاش دریغ نورزند.
در اخیر دست اندرکاران سفارت اعم از دپلماتان وکارمندان تشریف آوری شان را خیر مقدم گفته از خداوند برای ایشان در همه عرصه ها به ویژه در عرصه خدمتگزاری به شهروندان کشور مقیم عربستان سعودی بهروزی وموفقیت آرزو نمودند.
Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 109: file_put_contents(): Only 0 of 267 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 109
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 267 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/afgembassy/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '109', array('path' => '/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/a25d431b8abd063bd05193baf37cb784592cc3d2', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"S2XQ6oWXsZKo3bxxXqjkjV5YKhIBKoYqilr7hYOb";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"https://afgembassy.sa/news/371";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603663338;s:1:"c";i:1603663338;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/a25d431b8abd063bd05193baf37cb784592cc3d2', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"S2XQ6oWXsZKo3bxxXqjkjV5YKhIBKoYqilr7hYOb";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"https://afgembassy.sa/news/371";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603663338;s:1:"c";i:1603663338;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 109
  4. at Filesystem->put('/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/a25d431b8abd063bd05193baf37cb784592cc3d2', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"S2XQ6oWXsZKo3bxxXqjkjV5YKhIBKoYqilr7hYOb";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"https://afgembassy.sa/news/371";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603663338;s:1:"c";i:1603663338;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('a25d431b8abd063bd05193baf37cb784592cc3d2', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"S2XQ6oWXsZKo3bxxXqjkjV5YKhIBKoYqilr7hYOb";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"https://afgembassy.sa/news/371";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603663338;s:1:"c";i:1603663338;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58