اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات شارژدافیر (سرپرست) با متنفذین اقوام مختلف افغان مقیم ریاض.

ریاض: دوشنبه ۱۲ حوت۱۳۹۸

محترم نور ولی حقوق مل شارژدافیر سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض با تعداد از متنفذین قومى مقیم ریاض در مقر سفارت دیدار و ملاقات نموده پیرامون موضوعات مهم ومتعلق به شهروندان افغان مقیم عربستان بحث وتبادل نظر نمودند.
محترم شارژدافیر همکاری ایشان را با این نمایندگی مهم دانسته وبرای شان در زمینه وعده همکاری همه جانبه و جدی نمود.
در اخیر اشتراک کنندگان از محترم شارژدافیر تشکری نموده برایشان در امور کاری ایشان موفقیت وکامگاری ارزو نمودند.
Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 109: file_put_contents(): Only 0 of 267 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 109
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 267 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/afgembassy/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '109', array('path' => '/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/5d865962442261b9ce8cc0f5f170352eda97617a', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"LzK2MoBSZ1av3PUTLuaig2iEwXvZU0mydTrb4wxX";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"https://afgembassy.sa/news/368";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603662209;s:1:"c";i:1603662209;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/5d865962442261b9ce8cc0f5f170352eda97617a', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"LzK2MoBSZ1av3PUTLuaig2iEwXvZU0mydTrb4wxX";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"https://afgembassy.sa/news/368";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603662209;s:1:"c";i:1603662209;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 109
  4. at Filesystem->put('/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/5d865962442261b9ce8cc0f5f170352eda97617a', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"LzK2MoBSZ1av3PUTLuaig2iEwXvZU0mydTrb4wxX";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"https://afgembassy.sa/news/368";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603662209;s:1:"c";i:1603662209;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('5d865962442261b9ce8cc0f5f170352eda97617a', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"LzK2MoBSZ1av3PUTLuaig2iEwXvZU0mydTrb4wxX";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"https://afgembassy.sa/news/368";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603662209;s:1:"c";i:1603662209;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58