اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اطلاعيه

به توجه همه هموطنان عزيز رسانيده مى شود كه پروسه نقل معلومات از پاسپورت پاكستانى به پاسپورت الكترونى افغانى، فقط 20 روز باقيمانده ، لذا سفارت از همه هموطنان عزيز خواهشمند است تا نكات ذیل را درنظر گرفته عجله نمایند .
1 ـ هر چه عاجلتر به ادارات جوازات جهت نقل معلومات مراجعه كنند.
2 ـ در صورت بروز مشكل سريعا به، سفارت ج.ا. افغانستان در رياض مراجعه نمايند تا نقل معلومات آنعده هموطنان كه مشكل دارند از طريق سفارت حل گردد.
دفتر ساحوى سفارت رياض در ابها نيز آماده خدمت براى هموطنان جهت نقل معلومات مى باشد.
شروط نقل معلومات:
1 ـ خانه پرى فورمه جوازات با مهر و امضاى كفيل.
2 ـ  نخستين پاسپورت كه هنگام ورود به عربستان سعودى با خود داشتند.
3 ـ پاسپورت پاكستانى.
4 ـ پاسپورت افغانى كمپيوترى.
5 ـ نام، سال تولد و مكان تولد در هردو پاسپورت اسبق و جديد مطابقت داشته باشد.


Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 109: file_put_contents(): Only 0 of 267 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 109
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 267 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/afgembassy/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '109', array('path' => '/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/4245b1b219c4aafc023fcabc87766e4798a4409c', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"Nd2nvcW4H4dWFiFOa10IpXa75dWByFtk5vUmRJGt";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"https://afgembassy.sa/news/197";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603886577;s:1:"c";i:1603886577;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/4245b1b219c4aafc023fcabc87766e4798a4409c', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"Nd2nvcW4H4dWFiFOa10IpXa75dWByFtk5vUmRJGt";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"https://afgembassy.sa/news/197";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603886577;s:1:"c";i:1603886577;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 109
  4. at Filesystem->put('/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/4245b1b219c4aafc023fcabc87766e4798a4409c', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"Nd2nvcW4H4dWFiFOa10IpXa75dWByFtk5vUmRJGt";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"https://afgembassy.sa/news/197";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603886577;s:1:"c";i:1603886577;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('4245b1b219c4aafc023fcabc87766e4798a4409c', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"Nd2nvcW4H4dWFiFOa10IpXa75dWByFtk5vUmRJGt";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"https://afgembassy.sa/news/197";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603886577;s:1:"c";i:1603886577;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58