اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اطلاعیه

به اطلا عموم هموطنان عزیز که برای اخذ پاسپورت های الکترونی در این سفارت اسناد های شان را تسلیم نموده بودند رسانیده میشود که پاسپورت های  اسامی درج لیست های ذیل پرنت شده و به شهر های مربوطه شان ارسال گردیده است هموطنان عزیز منتظر تماس شرکت متذکره برای تسلیم دهی پاسپورت های شان باشند.

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 109: file_put_contents(): Only 0 of 267 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 109
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 267 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/afgembassy/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '109', array('path' => '/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/b03acf5c45c10ceb50e9c009a6dfdf9abcef27a3', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"PHX3FOdTYLjO7bn29V1MsUwd8QjnfkAT02MVOrVV";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"https://afgembassy.sa/news/195";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603666507;s:1:"c";i:1603666507;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/b03acf5c45c10ceb50e9c009a6dfdf9abcef27a3', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"PHX3FOdTYLjO7bn29V1MsUwd8QjnfkAT02MVOrVV";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"https://afgembassy.sa/news/195";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603666507;s:1:"c";i:1603666507;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 109
  4. at Filesystem->put('/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/b03acf5c45c10ceb50e9c009a6dfdf9abcef27a3', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"PHX3FOdTYLjO7bn29V1MsUwd8QjnfkAT02MVOrVV";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"https://afgembassy.sa/news/195";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603666507;s:1:"c";i:1603666507;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('b03acf5c45c10ceb50e9c009a6dfdf9abcef27a3', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"PHX3FOdTYLjO7bn29V1MsUwd8QjnfkAT02MVOrVV";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"https://afgembassy.sa/news/195";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603666507;s:1:"c";i:1603666507;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58