اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ارسال شكايت

شكايت شاكى مستقيما به سفير كبير ج.ا.ا ميرسد.

  • انتقاد ، نظريات پیشنهادات و شكايت سالم هموطنان برای بهبود امور پذیرفته میشود.
  • هويت شخص شكايت كننده محفوظ است.
  • اقرار وتعهد مینمایم که تمام معلومات درج شده درست بوده و در تضاد با قوانین نافذه کشور نمیباشد .
  • در صورت توهین، تحقیر ، لطمه و یا تهمت بستن بر شخصی یا گروهی مسؤلیت بعدی متوجه شخص شاکی خواهد بود.