اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ارسال شكايت

شكايت شاكى مستقيما به سفير كبير ج.ا.ا ميرسد.

 • انتقاد ، نظريات پیشنهادات و شكايت سالم هموطنان برای بهبود امور پذیرفته میشود.
 • هويت شخص شكايت كننده محفوظ است.
 • اقرار وتعهد مینمایم که تمام معلومات درج شده درست بوده و در تضاد با قوانین نافذه کشور نمیباشد .
 • در صورت توهین، تحقیر ، لطمه و یا تهمت بستن بر شخصی یا گروهی مسؤلیت بعدی متوجه شخص شاکی خواهد بود.

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 109: file_put_contents(): Only 0 of 265 bytes written, possibly out of free disk space

 1. in Filesystem.php line 109
 2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 265 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/afgembassy/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '109', array('path' => '/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/789988173a8373bc3d8621c41573fe11b3c8e32c', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"YNaz8BRmN4geTjXNQAymyNyyNsMQYvUlkhnrr4kH";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://afgembassy.sa/reports";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1627989659;s:1:"c";i:1627989659;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
 3. at file_put_contents('/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/789988173a8373bc3d8621c41573fe11b3c8e32c', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"YNaz8BRmN4geTjXNQAymyNyyNsMQYvUlkhnrr4kH";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://afgembassy.sa/reports";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1627989659;s:1:"c";i:1627989659;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 109
 4. at Filesystem->put('/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/789988173a8373bc3d8621c41573fe11b3c8e32c', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"YNaz8BRmN4geTjXNQAymyNyyNsMQYvUlkhnrr4kH";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://afgembassy.sa/reports";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1627989659;s:1:"c";i:1627989659;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
 5. at FileSessionHandler->write('789988173a8373bc3d8621c41573fe11b3c8e32c', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"YNaz8BRmN4geTjXNQAymyNyyNsMQYvUlkhnrr4kH";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://afgembassy.sa/reports";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1627989659;s:1:"c";i:1627989659;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
 6. at Store->save() in StartSession.php line 88
 7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
 8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58