اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 قبل از ظهر الی ساعت 4:00 بعد از ظهر

اطلاعیه

به اطلاع عموم هموطنان افغان مقیم عربستان سعودی که اسنادهای شان را از اوایل سال 1395 الی ختم آن سال برای بدست آوردن پاسپورت الکترونیک به این سفارت تسلیم نموده بودند که تعداد زیاد پاسپورت از لیست های قبلی در سفارت موجود می باشد، ولی تا اکنون برای تسلیم شدن آن متقاضیان مراجعه نکرده اند، بناءً از هموطنان عزیز محترمانه تقاضا می نمایم تا به سفارت تشریف آورده وپاسپورت های که نام های شان در لیست های ذیل موجود است تسلیم شوند.

نوت: برای تسلیمی پاسپورت خود شخص متقاضی باید حضور یابد.

 توجه: شماره لیست و شماره اسم خویش را که درج لیست است در قسمت عقب رسید پول یاد داشت نمایند.