اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

پزیرایی از اولین هواپیمایی حامل حجاج افغانی در میدان هوایی مدینه منوره

محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده ریس جمهور اسلامی افغانستان و محترم سید نبی نبیل سرپرست جنرال قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جده ساعت چهار صبح به وقت عربستان سعودی مؤرخ 3 اسد سال 1396 به میدان هوایی مدینه منوره برای پزیرای از اولین هواپیمای حامل حجاج افغانی که با حجاج دید و بازدید نموده و در مورد فراهم آوری تسهیلات برای حجاج  با ایشان و مسؤلین آن بخش تبادل نظر نمودند.