اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

خبر !

تیم فوتبال جوانان زیر 23 سال کشور برای مسابقات فوتبال میان کشور های اسلامی که هر کشور اسلامی میزبانی سه کشور دیگر را در این مسابقات به عهده داشت که تیم جوانان زیر 23 سال افغانستان ُ عراق ُ بحرین ُ و سعودی که در زمین عربستان سعودی بازی میکردند افغانستان در رویا  روی با این سه تیم قرار داشت

شخص سفیر و اعضای سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض در این مسابقه بخاطر تشویق بازیکنان اشتراک نموده بودند و همچنان ضیافت نیز از طرف سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ریاض  برای تشویق و دید و باز دید هموطنان افغان مقیم سعودی از بازیکنان در نظر گرفته بود.

خوشبختانه این دور مسابقات  با روریاروی تیم جوان زیر 23 سال افغانستان با عراق سعودی و بحرین در   زمین سعودی به پایان رسید.