اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

مژده به هموطنان نجیب افغان مقیم عربستان سعودی !

مژده به هموطنان نجیب افغان مقیم عربستان سعودی !

طوریکه هموطنان درجریان قراردارند سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض سعی وتلاش دارد تا مشکلات هموطنان به وقت وزمانش اجراگردد.  سیستم سابق دیتا انتری که از جانب وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی افغانستان به این سفارت  تهیه گردیده بود کند وآهسته اجراات صورت میگرفت که این امر باعث سکتگی وضیاع وقت برای سفارت وهموطنان عزیزگردیده بود .

ناگزیر سفارت جمهوری اسلامی افغانستان با کوشش های شب وروز وبا همکاری بی دریغ دکتور نصیر احمد اندیشه معین اداری وزارت امور خارجه ،محترم محی الدین صاحب زاده رئیس اداری ، محترم میرویس صمدی رئیس امور قونسلی ، سکرتراول جنرال قونسلگری افغانستان مقیم بن محترم بهروز محقق ومسول بخش تکنالوزی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض  محترم انجنیر سید طه نبوی توانستند خوشبختانه  با فعال سازی سیستم جدید( سرور)  پاسپورت الکترونی که با زحمات شبانه روزهمکاران  فعال گردید موفق میباشد  وجادارد تاسفارت  از همکاری اشخاص فوق  تشکری فراوان نماید .

در عین حال سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم  ریاض با امکانات دست داشته خویش  که سابق روز پنجاه الی شصت فورم را دیتا انتری میکرد حالا با نصب سیستم جدید روزانه الی 400 فورم دیتا انتری میگردد .

سبب منتظر ماندن این فایل ها درسیستم فعال نبودن سیستم جدید در جنرال قونسلی جده میباشد که انشالله سیستم جدید پاسپورت الکترونیک به زود ترین فرصت در جده نیز فعال گردیده و در ظرف یک ماه آینده تمام افراد متقاضی پاسپورت که اسناد های شان را به سفارت تحویل داده بودند در صورتیکه اسناد های شان کدام مشکل قانونی نداشته باشد پاسپورت های خویش  را اخذ خواهند نمود ودرآینده نزدیک سفارت تلاش میکند تا برای هموطنان خویش در اخذ نمودن پاسپورت های الکترونی کمتر از یک هفته اجراات نماید .