اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 قبل از ظهر الی ساعت 4:00 بعد از ظهر

ملاقات رئیس جمهور با رئیس بانک انکشاف اسلامی