اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 قبل از ظهر الی ساعت 4:00 بعد از ظهر

لحظه ورود محترم محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان در میدان هوایی نظامی ملک سلمان - ریاض