اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات وزیر امور خارجه با رئیس بانک توسعۀ اسلامی

سه شنبه | 30 جدی 1399| مطابق به | 19 جنوری 2021 | جده 

جده – محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه در جریان بازدید خود از عربستان سعودی با دکتور بندر حجار رئیس بانک توسعۀ اسلامی در شهر جده، دیدار و گفتگو کرد.

آقای اتمر، کمک های چشمگیر مالی بانک انکشاف اسلامی در راستای تمویل و راه اندازی پروژهای عمرانی متعدد در افغانستان، منجمله ساخت سرک دوشی – پلخمری، سرک اندخوی – آقینه، ساخت لیلیۀ دخترانه پوهنتون کابل و پروژۀ آبیاری ولسوالی پشتون زرغون را‌ مورد ستایش قرار داد.

وزیر امور خارجه یادآور شد که افغانستان با داشتن ذخایر آبی، منابع معدنی و موقعیت استراتیژیک می تواند نقش سازنده‌یی در انتقال انرژی، مصونیت غذایی و ترانزیت کالا میان کشورهای جنوب آسیا، آسیای مرکزی، آسیای غربی و فراتر از آن ایفا کرده و بخشی از زنجیرۀ تدارکاتی و ارزشی منطقه را تشکیل دهد.

ضمن تأکید بر گسترش روابط میان دولت افغانستان و بانک توسعۀ اسلامی و اشاره به تمویل پروژه پوهنتون بین المللی اسلامی افغانستان، آقای اتمر خواهان اعزام یک تیم تخنیکی از سوی بانک توسعهٔ اسلامی به افغانستان شد تا این تیم ساحات و امکانات سرمایه‌گذاری در افغانستان را شناسایی نموده و چشم انداز روشنی را برای همکاری‌های اقتصادی در هماهنگی با این بانک در افغانستان ترسیم نماید.

دکتور بندر حجار از پیشنهاد وزیر امو رخارجهٔ افغانستان در مورد ارسال هیأت تخنیکی یادشده استقبال کرد. 

پیرامونِ تمویل پروژه پوهنتون بین المللی اسلامی افغانستان، رئیس بانک توسعه اسلامی خواهان انجام مطالعات دقیق امکان‌سنجی از سوی کابل شده افزود که پس از ارایهٔ دقیق نیازمندی های این پوهنتون از سوی افغانستان، بانک توسعهٔ اسلامی در مشورت با کشورهای عضو، به پیشنهاد کابل در زمینهٔ فراهم‌آوری وجوه مالی پاسخ خواهد نمود.

دکتور حجار از تعهد بانک توسعۀ اسلامی جهت کمک به افغانستان به آقای اتمر اطمینان داده تاکید کرد که ایجاد فضا و محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری، یک اصل مهم و سازنده در رشد و توسعۀ اقتصادی کشورها بوده و این بانک قادر است تا از الگوها و تجارب دست‌داشتۀ خود، در راستای تطبیق پروژه‌ها، افغانستان را یاری رساند.