اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض با معین سیاسی و اقتصادی وزارت خارجه کشور شاهی عربستان سعودی

دو شنبه | 29 جدی 1399| مطابق به | 18 جنوری 2021 | ریاض
محترم احمد جاوید مجددی سفیر کبیر و نمایندۀ فوق العادۀ جمهوری اسلامی افغانستان در عربستان سعودی به منظور تحکیم و توسعۀ روابط سیاسی اقتصادی دو کشور با محترم دکتور عادل بن سراج مرداد، معین سیاسی و اقتصادی وزارت خارجه کشور شاهی عربستان سعودی ملاقات نمود.
در این ملاقات افزون بر تعارفات معمول، راجع به چگونگی و نحوۀ همکاری متقابل در عرصه های سیاسی اقتصادی میان دو کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.