اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در عربستان سعودی کاپی اعتبار نامه خویش را به حیث سفیر غیر مقیم در کشور شاهی بحرین به وزیر خارجه آن کشور تقدیم نمود.

پنج شنبه | 13 قوس 1399| مطابق به | 3 دسمبر 2020 | ریاض
محترم احمد جاوید مجددی سفیر کبیر ونماینده فوق العاده جمهوری افغانستان در عربستان سعودی کاپی اعتماد نامه خویش را به حیث سفیر غیر مقیم در کشور شاهی بحرین به دكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجه آن کشور تقدیم نمود.
در این مراسم که خانم دکتور رنا بنت دعيج آل خليفة معین وزارت خارجه آن کشور نیز اشتراک داشت پیرامون گسترش روابط میان جمهوری اسلامی افغانستان و کشور شاهی بحرین بحث و تبادل نظر صورت گرفته و وزیر خارجه کشور شاهی بحرین تمنیات نیک خویش را برای موفقیت سفیر غیر مقیم ج.ا.افغانستان در بحرین ابراز نمود.