اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض با وزیر ترانسپورت کشور شاهی عربستان سعودی

سه شنبه | 11 قوس 1399| مطابق به | 1 دسمبر 2020 | ریاض
محترم احمد جاوید مجددی سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در عربستان سعودی به منظور تقویت و گسترش روابط دو جانبه میان افغانستان و سعودی و بحث روی موضوعات ذیعلاقه با محترم مهندس صالح ابن ناصر الجاسر وزیر ترانسپورت کشور شاهی عربستان سعودی ملاقات نمود.
در این ملاقات که محترم عبیدالله عطایی مستشار، خلیل الله حنیف بلخی مسؤل اقتصادی و تشریفات سفارت و محمد ریاض سادات آتشه تجارتی حضور داشت علاوه بر تعارفات معمول پیرامون چگونگی گسترش همکاری های همه جانبه در عرصه های مختلف صحبت به عمل آمد.
از آنجایکه وزیر ترانسپورت این کشور جدیداً ریاست جانب عربستان سعودی را در کمیسیون مشترک افغان – سعودی به عهده گرفته است پیرامون چگونگی تطبیق مفاد اولین کمیسیون اقتصادی مشترک افغان – سعودی و برگزاری دور دوم این کمیسیون بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
جانب عربستان سعودی ضمن خوش آمدید و اشاره به عمق رابطه دو کشوراز پیگیری مجدد موضوعات توسط سفارت قدردانی نموده، از همکاری همه جانبه جهت تطبیق مفاد اولین دور کمیسیون دوجانبه افغانستان – سعودی و برگزاری دور دوم کمیسیون متذکره اطمینان داد.
همچنان در این ملاقات جهت تعقیب هرچه بیشتر موضوع کمیته پیگیری کمیسون متذکره بین سفارت و وزارت ترانسپورت ایجاد گردید.