اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض با معین فرهنگی و دیپلوماسی عامه وزارت خارجه کشور شاهی عربستان سعودی

دو شنبه | 10 قوس 1399| مطابق به | 30 نومبر 2020 | ریاض
محترم احمد جاوید مجددی سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در عربستان سعودی به منظور تقویت و گسترش روابط دو جانبه میان افغانستان و سعودی و بحث روی موضوعات ذیعلاقه با محترم فهد أبو النصرمعین فرهنگی و دیپلوماسی عامه وزارت خارجه کشور شاهی عربستان سعودی ملاقات نمود.
در این ملاقات که محترم نورولی حقوق مل مسؤل روابط فرهنگی سفارت حضور داشت علاوه بر تعارفات معمول پیرامون چگونگی گسترش همکاری های فرهنگی، تطبیق موافقتنامه همکاری های علمی و آموزشی و تفاهمنامه عدلی و قضایی میان دو کشور، تمدید تفاهمنامه همکاری میان انستیتوت های دیپلوماسی وزارت های خارجه افغانستان و سعودی، امضای موافقتنامه همکاری جهت تحکیم روابط میان مراکز فرهنگی و نهاد های ورزشی دو کشور و هماهنگی بیشتر میان سفارت و ادارات مربوطه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
جانب عربستان سعودی ضمن خوش آمدید و تقدیر از پیگیری مجدد موضوعات توسط سفارت در خصوص تطبیق و تمدید موافقتنامه های امضا شده و امضای موافقتنامه های جدید وعده همکاری همه جانبه نموده و فوکل پاینت خویش را جهت پیگیری موضوعات به این سفارت معرفی نمود.