اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض با معین سیاسی و اقتصادی وزارت خارجه کشور شاهی عربستان سعودی

دو شنبه | 10 قوس 1399| مطابق به | 30 نومبر 2020 | ریاض
محترم احمد جاوید مجددی سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در عربستان سعودی به منظور تقویت و گسترش روابط در عرصه های مختلف و بحث پیرامون موضوعات ذیعلاقه با محترم دکتور عادل بن سراج مرداد معین سیاسی و اقتصادی وزارت خارجه کشور شاهی عربستان سعودی ملاقات نمود.
در این ملاقات علاوه بر تعارفات معمول پیرامون چگونگی همکاری های دو جانبه در مورد گسترش روابط سیاسی اقتصادی بین دو کشور، چگونگی پیشرفت پروسه صلح و نهایی سازی موافقتنامه های مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
معین سیاسی و اقتصادی وزارت خارجه عربستان سعودی ضمن استقبال از سفیر افغانستان وعده همکاری همه جانبه سپرده، از تقویت روابط میان دو کشور و تداوم حمایت عربستان سعودی از پروسه صلح اطمینان داد.