اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ماتم ملی، گذاشتن کتاب تعزیت و ختم قرآن کریم به مناسبت شهادت بی دفاع ترین قشر جامعه کشور

سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض به مناسبت روز ماتم ملی، حمله بر کانون علم و دانش ( پوهنتون کابل ) و به شهادت رسانیدن بی دفاع ترین قشر جامعه، بیرق کشور را نیمه بر افراشته نموده و کتاب تعزیت را جهت عرض تسلیت مقامات کشور میزبان، سفرای مقیم عربستان سعودی و اعضای کور دیپلوماتیک برای ارج گزاری به روح پاک شهدا در این نمایندگی باز نمود.

جا دارد تا از همدردی حکومت کشور شاهی عربستان سعودی که با نشر اعلامیه ای حمله بر پوهنتون کابل را محکوم نموده به مردم و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان ابراز همدردی و تسلیت نمودند و از مجموع سفرا و اعضای کور دیپلوماتیک مقیم ریاض که جهت همدردی و تسلیت به این نمایندگی تشریف آوردند ابراز امتنان گردد. 

همچنان در سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض جهت اتحاف دعا به روح شهدای کشور به خصوص شهدای حادثه دلخراش پوهنتون کابل مراسم ختم قرآن عظیم الشان نیز برگزار گردید.

بدینوسیله اعضای سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض مراتب تسلیت و غم شریکی خویش را به رهبری حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و خانواده های شهدا ابراز داشته، از خداوند متعال برای شهدا جنت برین، برای بازماندگان صبر و شکیبایی و برای مجروحین شفا عاجل استدعا می نمایند.