اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ریاض با سکرتر جنرال رابطه عالم اسلامی

سه شنبه| 6 عقرب 1399| مطابق به | 27 اکتوبر 2020 | ریاض – عربستان سعودی
بمنظور گسترش و تحکیم روابط میان جمهوری اسلامی افغانستان و رابطه عالم اسلامی و موضوعات مرتبط به صلح، محترم احمد جاوید مجددی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان درعربستان سعودی با محترم الشیخ دکتور محمد بن عبدالکریم العیسی سکرتر جنرال رابطه عالم اسلامی ملاقات نمود.
در این ملاقات علاوه بر تعارفات معمول، پیرامون سابقۀ روابط با این سازمان، چگونگی توسعه رابطه میان جمهوری اسلامی افغانستان و رابطه عالم اسلامی و نقش این نهاد معتبر در حمایت از صلح و ضرورت دعوت این نهاد و علمای جهان اسلام در راستای برقراری آتش بس و پایان جنگ در افغانستان تأکید صورت گرفت.