اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات مستشار سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در ریاض با معاون و هئیت تخنیکی ریاست عمومی اوقاف عربستان سعودی

سه شنبه| 6 عقرب 1399| مطابق به | 27 اکتوبر 2020 | ریاض – عربستان سعودی
به تعقیب ملاقات روز سه شنبه مؤرخ 29 میزان 1399 محترم عبید الله عطایی مستشار این سفارت با رئیس عمومی اوقاف عربستان سعودی در مورد املاک وقفی افغانستان که ضمن اولویت های این نمایندگی در بهبود پروسه حج می باشد، با معاون و هیئت تخنیکی آن اداره ملاقات نمود.
در این ملاقات که محترم نور ولی حقوق مل مسؤل روابط فرهنگی و خلیل الله حنیف بلخی مسؤل اقتصادی و تشریفات سفارت حضور داشتند پیرامون موارد تخنیکی مربوط به املاک وقفی افغانستان در عربستان سعودی و موضوعات مرتبط بحث و تبادل نظر صورت گرفت.