اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ویدیو کنفرانس سفیر افغانستان در عربستان سعودی با رئیس عمومی امور بیمه وزارت مالیه کشور

سه شنبه |22 میزان 1399 | مطابق به |13 اکتوبر 2020| سعودی – ریاض

محترم احمد جاوید مجددی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در عربستان سعودی به منظور پیگیری موضوعات مرتبط و هماهنگی بیشتر با محترم موسی کاموی رئیس عمومی امور بیمه وزارت مالیه کشور به صورت آنلاین نشست نمود.

در این نشست که محترم عبید الله عطایی مستشار سفارت، خلیل الله حنیف بلخی مسؤل بخش اقتصادی و تشریفات، محمد ریاض سادات آتشه تجارتی و سید طه نبوی حضور داشتند، پیرامون چگونگی هماهنگی بیشتر و ایجاد روابط میان ریاست عمومی امور بیمه وزارت مالیه کشور و اداره بیمه کشور شاهی عربستان سعودی بمنظور پیشبرد امور موافقتنامه میان این دو اداره صحبت به عمل آمده تصمیم بر آن شد تا ریاست محترم عمومی امور بیمه وزارت مالیه کشور مسوده این توافقنامه را از مجرای وزارت محترم امور خارجه جهت شریک سازی با جانب کشور میزبان به این نمایندگی ارسال نمایند.