اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ویدیو کنفرانس سفیر افغانستان در عربستان سعودی با رئیس اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی

یکشنبه |21 میزان 1399 | مطابق به |12 اکتوبر 2020| سعودی – ریاض
محترم احمد جاوید مجددی سفیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهور به منظور پیگیری موضوعات مرتبط و هماهنگی بیشتر با محترم داکتر غلام سید راشد رئیس اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی به صورت آنلاین نشست نمود.
این نشست که به تعقیب نشست سفارت با اداره غذا و دوای عربستان سعودی صورت گرفت محترم عبید الله عطایی مستشار سفارت، خلیل الله حنیف بلخی مسؤل بخش اقتصادی و تشریفات، محمد ریاض سادات آتشه تجارتی و سید طه نبوی حضور داشتند.
در این نشست پیرامون چگونگی هماهنگی بیشتر و ایجاد روابط میان اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی افغانستان و اداره عامه دوا و غذای عربستان سعودی به منظور پیشبرد امور موافقتنامه میان این دو اداره صحبت به عمل آمده تصمیم بر آن شد تا تیم های تخنیکی این ادارات در هماهنگی با سفارت نشست را به صورت آنلاین برگزار نمایند.