اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ویدیو کنفرانس محترم احمد جاوید مجددی، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در عربستان سعودی با محترم جاسم الخالدی سفیر کشور شاهی عربستان سعودی در کابل

پنج شنبه |17 میزان 1399 | مطابق به |8 اکتوبر 2020| سعودی – ریاض

به منظور توسعه روابط دو کشور در عرصه های سیاسی، اقتصادی و تجارتی، هماهنگی بیشتر میان سفارت افغانستان در ریاض و سفارت سعودی در کابل، رفع چالش ها و تسهیل اجراآت اصدار ویزه تجارتی سعودی برای تجار افغان، سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض نشست آنلاین را با سفیر کشور شاهی عربستان سعودی در کابل برگزار نمود.

در این نشست که محترم عبید الله عطایی مستشار سفارت، خلیل الله حنیف بلخی مسؤل بخش اقتصادی و تشریفات، محمد ریاض سادات آتشه تجارتی و سید طه نبوی حضور داشتند، روی چگونگی میکانیزم فراهم آوری تسهیلات جهت اصدار ویزه تجارت عربستان سعودی برای تجار افغان و تعقیب موضوعات دو جانبه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بحث و تبادل نظر صورت گرفته و بر هماهنگی هرچی بیشتر این دو سفارت تأکید به عمل آمد.

جانب سعودی ضمن استقبال از تمامی طرح های این سفارت علاوه نمود که با هماهنگی بیشتر در جهت رفع چالش ها و ایجا میکانیزم معقول جهت صدورویزه تجارت سعودی برای تجار افغان مساعی را به خرچ داده و در آینده نزدیک نوید خوش را با جانب افغانستان در خصوص موضوعات عنوان شده شریک خواهند نمود.