اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ویدو کنفرانس محترم احمد جاوید مجددی، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در عربستان سعودی با محترم عزیزالله احمدزی رئیس عمومی اداره ملی استندرد افغانستان

چهارشنبه |9 میزان 1399 | مطابق به |30 سپتمبر 2020| 11:30 قبل از ظهر ساعت "سعودی – ریاض"

به منظور هماهنگی، رفع چالش ها و پیشبرد سریع امور موافقتنامه همکاری میان اداره ملی استندرد افغانستان و سازمان استندر عربستان سعودی، سفارت کبرای جمهوی اسلامی افغانستان مقیم ریاض با رئیس عمومی اداره ملی استندرد کشور نشست را به صورت آنلاین برگزار نمود.

در این نشست که محترم عبید الله عطایی مستشار سفارت، خلیل الله حنیف بلخی مسؤل بخش اقتصادی و تشریفات، محمد ریاض سادات آتشه تجارتی و سید طه نبوی حضور داشتند. محترم سفیر معلومات مفصل را پیرامون پیگیری و نهایی سازی موافقتنامه فوق الذکر با جانب کشور میزبان ارائه نموده افزود که به منظور هماهنگی بیشتر و تبادل نظر در خصوص نهایی سازی موافقتنامه متذکره میان تیم های تخنیکی ادارات ذیدخل نشست آنلاین راه اندازی گردد.

رئیس عمومی اداره ملی استندرد افغانستان ضمن اظهار آمادگی جهت هماهنگی بیشتر علاوه نمود که تیم تخنیکی آن اداره از چندی بدینسو روی نهایی سازی موافقتنامه متذکره فعالیت را آغاز نمودند که عنقریب این نمایندگی را در جریان قرار خواهند داد.