اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

وزارت خارجه جمهورى اسلامى افغانستان مراتب بهترين تبريكات خويش را به مناسبت روز ملى به حكومت ومردم عربستان سعودى تقديم مى دارد.

در نودمین سالروز، روز ملی كشور دوست عربستان سعودى، وزارت خارجه از روابط بسيار نزديك ودوستانه ايكه از 90 سال بدينسو بين دو كشور برادر موجود است، تمجيد و ستايش مى نمايد.

افغانستان اولين كشور اسلامى بود كه عربستان سعودى را به رسميت شناخت، و پيمان دوستى بين دو كشور در ماه ذو الحجه سال 1350هـ به امضا رسيد.
عربستان سعودى در صدر كشور هاى قرار دارد كه در كنار افغانستان و مردم آن در تمام مراحل تاريخى قرار گرفته و از هيچ تلاشى بخاطر رسيدن به صلح و ثبات در افغانستان دريغ نه ورزيده است.
حكومت جمهورى اسلامى افغانستان از موضع گيرى عربستان سعودى در حمايت و پشتيبانى از روند صلح وآشتی درافغانستان و تأكيد آن برای تحقق بخشيدن امیدها و آرزوهای مردم افغانستان قدر دانى مى نمايد.
موضع گيرى هاى برادرانه و دوستانه عربستان سعودى با افغانستان امر تعجب آور نيست، زيرا عربستان سعودى در طول تاريخ در كنار افغانستان و مردم آن قرار گرفته و از آن حمايت و پشتيبانى كرده است.
وزارت خارجه جمهورى اسلامى افغانستان با عرض تبريكات مجدد بمناسبت اين روز خجسته، براى كشور دوست عربستان سعودى امنيت و ثبات و پيشرفت و رفاه مداوم آرزومى كند.