اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ریاض با رئیس اداره ستندرد، مترولوژی وکیفیت عربستان سعودی

دوشنبه سنبله 1399 – 24 آکست 2020 عربستان سعودی ریاض
به ادامه تلاشهای سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در ریاض در راستای گسترش روابط اقتصادی و تجارتی بین افغانستان و عربستان سعودی و ایجاد هماهنگی بین نهاد های دو کشور، امروز محترم احمد جاوید مجددی سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض با حضور محترم عبید الله عطایی مستشار این سفارت، محمد ریاض سادات اتشه تجارتی وخلیل الله حنيف بلخی مسؤول بخش اقتصادی و تشریفات با دکتور سعد القصبی رئیس اداره استندرد، مترولوژی و کیفیت کشور عربستان سعودی ومسؤولين بخش های آن در مقر اداره متذکره در ریاض دیدار نمودند.
سفیر افغانستان در ملاقات با رئیس و اعضاء اداره ستندرد ومترولوژی وکیفیت عربستان سعودی بر اهمیت روابط تجارتی و اقتصادی بین دوکشور تأکید نموده و افزودند برای دست یافتن به این هدف باید زیربناهای حقوقی از جمله موافقتنامه ها و تفاهمنامه های همکاری مشترک صورت گیرد و برای دست یافتن به این هدف گامهای مثمری برداشته شده و این نمایندگی با چندین وزارت و ادارات مربوطه عربستان سعودی وارد مذاکره گردیده و هماهنگی هایی در این راستا صورت گرفته است، بدون شک گسترش روابط تجارتی مستلزم امضای تفاهمنامه و یا موافقتنامه بین ادارات استندرد وکیفیت دوکشور میباشد زیرا تجارت بین کشور ها زمانی امکان پذیر میشود که زیربناهای قانونی برای ایجاد و گسترش آن وجود داشته باشد.
دکتور سعد القصبی رئیس اداره استندرد و کیفیت عربستان سعودی از طرح همکاری پیشکش شده از جانب افغانستان استقبال نموده و آمادگی آن اداره را جهت دست یافتن به امضاء تفاهمنامه همکاری بین دوکشور اعلان داشت و وعده سپرد که اداره استندر و کیفیت عربستان سعودی آماده همکاری با جانب افغانستان در زمینه میباشد.
در پایان این ملاقات مسوده تفاهمنامه ترتیب شده از جانب اداره ملی ستندرد افغانستان به جانب عربستان سپرده شده و جهت پیشبرد بهتر امور تخنیکی گروپ کاری مشترک میان سفارت و اداره ستندرد مترولوژی و کیفیت عربستان سعودی نیز ترتیب گردید.