اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

190 تن از معتمرین باز مانده از پرواز ها در عربستان سعودی بدون پرداخت جریمه طور رایگان به کابل انتقال گردیدند.

شنبه | 1 سنبله 1399| مطابق به |22 آگست 2020| ریاض – عربستان سعودی
در اثر تلاش های پیگیر سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در ریاض و همکاری مقامات کشور شاهی عربستان سعودی بویژه( وزارت امورخارجه و وزارت حج وعمر) تعدادی از افغانها ایکه در سال های 1440و 1441 هجری جهت ادای مراسم عمره وارد این کشور شده بودند و دوباره به کشور برگشت نکرده بودند با استفاده از معافیت غرامت به اتباع افغانستان بعلت شرایط قیود قرنطینه کوید 19 امروز شنبه مورخ 1 سنبله 1399 مطابق 22 اگست 2020 به تعد190 تن از آنها ذریعه پرواز اختصاصی از میدان هوایی بین المللی ملک خالد شهر ریاض به کابل انتقال گردیده اند.
قابل یاد آوری است که قبلا هم به تعداد 1424 نفر از معتمرین و موقوفین در شرایط قیود قرنطینه ذریعه پرواز های اختصای بطور رایگان از عربستان سعودی به کابل انتقال گردیده اند.
جادارد که از همکاری های ادارات ذیربط کشور شاهی عربستان سعودی در خصوص انتقال اتباع جمهوری اسلامی افغانستان قدر دانی گردد و مساعی شان در قبال انتقال معتمرین افغان باقی مانده ادامه خواهد داشت.
https://www.facebook.com/watch/?v=360568614960649


Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 109: file_put_contents(): Only 0 of 266 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 109
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 266 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/afgembassy/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '109', array('path' => '/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/5e83f4d3153e3fa1bf8b9a35fb576368e6036854', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"U74TyVSFu1oGIRpH9SgTxr6S9OZOj0musAZye2tj";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://afgembassy.sa/news/393";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603381873;s:1:"c";i:1603381873;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/5e83f4d3153e3fa1bf8b9a35fb576368e6036854', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"U74TyVSFu1oGIRpH9SgTxr6S9OZOj0musAZye2tj";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://afgembassy.sa/news/393";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603381873;s:1:"c";i:1603381873;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 109
  4. at Filesystem->put('/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/5e83f4d3153e3fa1bf8b9a35fb576368e6036854', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"U74TyVSFu1oGIRpH9SgTxr6S9OZOj0musAZye2tj";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://afgembassy.sa/news/393";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603381873;s:1:"c";i:1603381873;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('5e83f4d3153e3fa1bf8b9a35fb576368e6036854', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"U74TyVSFu1oGIRpH9SgTxr6S9OZOj0musAZye2tj";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://afgembassy.sa/news/393";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603381873;s:1:"c";i:1603381873;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58