اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

به تعدا ۱۳۵ تن از موقوفین و محبوسین افغان در عربستان سعودی بدون پرداخت جریمه به صورت رایگان به کابل انتقال گردیدند.

چهار شنبه | 8 اسد 1399| مطابق به |29 جولای 2020| ریاض – عربستان سعودی
به تعداد ۱۳۵ تن از اتباع کشور که بر اثر تخلفات مختلف در محابس و توقیف خانه های عربستان سعودی به سر می‌بردند طی پرواز های جداگانه ای به روز دوشنبه مؤرخ ۶ اسد ۱۳۹۹ به تعداد ۱۰۵ تن و به روز سه شنبه مؤرخ ۷ اسد ۱۳۹۹ به تعداد ۳۰ تن که شامل متخلفین عمره و محبوسین که مدت حبس شان را سپری نموده بودند توسط خطوط هوایی آریانا به کابل انتقال گردیدند تا ایام عید سعید اضحی را در کنار خانواده های معزز شان سپری نمایند.
بدین وسیله از همکاری های ادارات ذیربط کشور شاهی عربستان سعودی در خصوص اتباع جمهوری اسلامی افغانستان قدر دانی مینمایم.
https://www.facebook.com/watch/?v=774817703255174