اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

جلسه هماهنگی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در ریاض با رئیس عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان

پنچشنبه 30 اسد 1399 مطابق با 20 آگست 2020
به ادامه تلاشهای سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در ریاض در راستای گسترش روابط اقتصادی و تجارتی بین افغانستان و عربستان سعودی و ایجاد هماهنگی در بین نهاد های دو کشور امروز محترم احمد جاوید مجددی سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض با حضور محترم عبید الله عطایی مستشار این سفارت، محمد ریاض سادات اتشه تجارتی وخلیل الله حنيف بلخی مسؤول بخش اقتصادی و تشریفات با محترم سید زمان هاشمی رئیس عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ومسؤولين بخش هاي مختلف آن نهاد از طریق ویدوکنفرانس نشستی را برگزار نمودند.
در این نشست پیرامون ایجاد روابط و همکاری میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و شورای اتاق های تجارت عربستان سعودی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. سفیر افغانستان پیرامون تلاشهای سفارت برای ایجاد زیربناهای حقوقی که مستلزم گسترش روابط بین دوکشور در عرصه های مختلف میشود توضیحات مفصلی ارائه داشت از جمله موافقتنامه ها و یادداشت های تفاهم دو جانبه در عرصه تبادل تجارتی، ایجاد اتاق تجارت مشترک، تسهیلات سرمایه گذاری، نورم و استندردها وبانکداری .
سفیر افغانستان در ادامه صحبت های خویش افزودند: این نمایندگی با وجود وضعیت استثنایی کرونا گامهای موفقی در راستای هماهنگی بین نهاد های دو کشور در عرصه های مختلف برداشته و این تلاشها نتایج چشمگیری نیز در پی داشته است اما متأسفانه بعلت شیوع کرونا گاهی تلاشهای این سفارت طوریکه برنامه ریزی میشود پیش نمیرود از جمله زمینه سفر هیئت های دو کشور که در این فرصت امکان پذیر نیست اما هماهنگی های مقدماتی از طریق ویدو کنفرانس امکان پذیر است و ما تلاشهای خود را ادامه میدهیم و از رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری خواستند که بسته های معلوماتی مفصل از داشته های افغانستان در زمینه های مختلف از جمله فرصت های سرمایه گذاری در بخش معادن ، پروژه های سمنت، پروژه های متعلق به بخش زراعت و بقیه سیکتور ها را با این نمایندگی شریک سازند تا در فرصت نزدیک با جانب عربستان در میان گذاشته شود، سفیر افغانستان در ریاض وعده سپردند در راستای نهایی سازی موافقتنامه همکاری بین اتاق های تجارت دو کشور و نیز دیگر موافقتنامه های اقتصادی و تجارتی به تلاش های خویش ادامه خواهند داد .
رئیس عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ضمن قدر دانی از تلاش های سفارت وعده سپردند برای ایجاد اتاق های مشترک تجارتی بین دو کشور و فرصت های اقتصادی و تجارتی موجود بسته های معلوماتی در عرصه های مختلف تجارتی و سرمایه گذاری را با این نمایندگی شریک خواهند ساخت .
آقای هاشمی ضمن خوشبینی به ایجاد فرصت های تازه تجارتی با عربستان سعودی تأکید داشتند که عربستان سعودی نسبت به دیگر کشور ها ایکه تولیدات افغانستان به آنها صادر میشود همانند امریکا ، استرالیا و کشور های اروپایی از نظر مسافت به افغانستان نزدیکتر است و محصولات زراعتی از جمله زعفران و میوه های تازه و خشک و نیز سنگ های قیمتی نیمه قیمتی و تزئینی میتواند بازار خوبی در عربستان سعودی داشته باشد و در صورت موجودیت موافقتنامه های تجارتی، تسهیلات گمرکی و روابط بانکی که با تلاشهای پیگیر سفارت افغانستان در ریاض امکان پذیر خواهد شد تجارت بین دو کشور رونق خواهد یافت .
جهت پیشبرد بهتر امور تخنیکی گروپ کاری مشترک میان سفارت و اتاق های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز ترتیب گردید.