اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

نشست محترم سفير با مسئولين اتاق تجارت وصنايع زنان افغانستان

پنج شنبه | ٢٣ اسد ١٣٩٩| مطابق به |١٣ آگست ٢٠٢٠| ریاض - سعودی
محترم احمد جاويد مجددى سفيركبير و نماينده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان با محترم خانم منيژه وافق رئيس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و كادر آن رياست نشست انلاين برگزار نمودند، هدف ازبرگزارى اين نشست ايجاد روابط و همكارى ميان اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان واتاق تجارت وصنايع زنان عربستان سعودى مى باشد.
محترم سفير درين نشست به مسئولين اتاق تجارت وصنايع زنان افغانستان وعده سپرد كه از طريق آتشه تجارتى سفارت براى بازار يابى توليدات وصنايع زنان افغانستان در عربستان سعودى به تلاش هاى خويش خواهد افزود.
Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 109: file_put_contents(): Only 0 of 266 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 109
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 266 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/afgembassy/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '109', array('path' => '/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/1f870e4505ec1ee82fc485925d670d3b9aa538b6', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"bFZ40ZHQvSObJrvsTQvFpVtteHPd7SZY2nYdCH0T";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://afgembassy.sa/news/389";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603376056;s:1:"c";i:1603376056;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/1f870e4505ec1ee82fc485925d670d3b9aa538b6', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"bFZ40ZHQvSObJrvsTQvFpVtteHPd7SZY2nYdCH0T";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://afgembassy.sa/news/389";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603376056;s:1:"c";i:1603376056;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 109
  4. at Filesystem->put('/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/1f870e4505ec1ee82fc485925d670d3b9aa538b6', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"bFZ40ZHQvSObJrvsTQvFpVtteHPd7SZY2nYdCH0T";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://afgembassy.sa/news/389";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603376056;s:1:"c";i:1603376056;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('1f870e4505ec1ee82fc485925d670d3b9aa538b6', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"bFZ40ZHQvSObJrvsTQvFpVtteHPd7SZY2nYdCH0T";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://afgembassy.sa/news/389";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603376056;s:1:"c";i:1603376056;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58