اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اشتراک سفیر در جلسه تجار کشورهای مختلف

سه شنبه | 21 اسد 1399| مطابق به |11 آگست 2020| ریاض - سعودی
محترم احمد جاوید مجددی، سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض، در جلسه تجار کشورهای مختلف اشتراک نمود.
این نشست توسط وزارت صنعت و تجارت افغانستان برای ایجاد روابط بهتر میان تجار بین المللی مشترک المنافع با اشتراک آتشه های تجارتی و تجار افغان در شهر های ریاض، مسکو، آلماتی، تاشکند، دوشنبه، عشق آباد و باکو برگزار گردید.