اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اشتراک سفیر در جلسه تجار کشورهای مختلف

سه شنبه | 21 اسد 1399| مطابق به |11 آگست 2020| ریاض - سعودی
محترم احمد جاوید مجددی، سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض، در جلسه تجار کشورهای مختلف اشتراک نمود.
این نشست توسط وزارت صنعت و تجارت افغانستان برای ایجاد روابط بهتر میان تجار بین المللی مشترک المنافع با اشتراک آتشه های تجارتی و تجار افغان در شهر های ریاض، مسکو، آلماتی، تاشکند، دوشنبه، عشق آباد و باکو برگزار گردید.Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 109: file_put_contents(): Only 0 of 266 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 109
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 266 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/afgembassy/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '109', array('path' => '/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/e46a5f23832b4e3d27dcb66d8d57b691220d5922', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"INsWgzrgHQXR7y6PyMW3oBAP5BxjFc9kW8tWBsNm";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://afgembassy.sa/news/388";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603380964;s:1:"c";i:1603380964;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/e46a5f23832b4e3d27dcb66d8d57b691220d5922', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"INsWgzrgHQXR7y6PyMW3oBAP5BxjFc9kW8tWBsNm";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://afgembassy.sa/news/388";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603380964;s:1:"c";i:1603380964;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 109
  4. at Filesystem->put('/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/e46a5f23832b4e3d27dcb66d8d57b691220d5922', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"INsWgzrgHQXR7y6PyMW3oBAP5BxjFc9kW8tWBsNm";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://afgembassy.sa/news/388";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603380964;s:1:"c";i:1603380964;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('e46a5f23832b4e3d27dcb66d8d57b691220d5922', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"INsWgzrgHQXR7y6PyMW3oBAP5BxjFc9kW8tWBsNm";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://afgembassy.sa/news/388";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603380964;s:1:"c";i:1603380964;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58