اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

خبر

چهار شنبه | 11 سرطان 1399 | ریاض:
محترم احمد جاوید مجددی، سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در ریاض، با محترم اجمل احمدی، سرپرست ریاست عمومی دافغانستان بانک پیرامون زمینه سازی موافقت نامه همکاری های بانکی میان جمهوری اسلامی افغانستان و کشور شاهی عربستان سعودی در جهت فراهم آوری تسهیلات امور تجارتی میان دو کشور و رفع موانع و چالش های موجود به صورت آنلاین نشست نمودند.