اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

خبر

پنجشنبه | 5 سرطان 1399| ریاض:
سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم رياض، وزارت های محترم ماليه، احيا و انکشاف دهات و صندوق انکشاف عربستان سعودی، به منظور رفع موانع و چالش های فرا راه پروژه ها، تسریع روند کاری پروژه های فعلی و زمینه سازی برای جذب پروژه های جدید به کشور که از جانب عربستان سعودی در افغانستان تمویل میگردد به صورت آنلاین نشست نمودند.