اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

خبر

پنجشنبه | 5 سرطان 1399| ریاض:
سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم رياض، وزارت های محترم ماليه، احيا و انکشاف دهات و صندوق انکشاف عربستان سعودی، به منظور رفع موانع و چالش های فرا راه پروژه ها، تسریع روند کاری پروژه های فعلی و زمینه سازی برای جذب پروژه های جدید به کشور که از جانب عربستان سعودی در افغانستان تمویل میگردد به صورت آنلاین نشست نمودند.
Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 109: file_put_contents(): Only 0 of 266 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 109
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 266 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/afgembassy/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '109', array('path' => '/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/cd3f13f1b833f9d71718b5838bd26642253029aa', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"1C7IyabO8ja52CJvmP9ZTzjVVz6kDAJhWgOVTjoY";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://afgembassy.sa/news/382";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603381165;s:1:"c";i:1603381165;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/cd3f13f1b833f9d71718b5838bd26642253029aa', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"1C7IyabO8ja52CJvmP9ZTzjVVz6kDAJhWgOVTjoY";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://afgembassy.sa/news/382";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603381165;s:1:"c";i:1603381165;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 109
  4. at Filesystem->put('/home/afgembassy/public_html/storage/framework/sessions/cd3f13f1b833f9d71718b5838bd26642253029aa', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"1C7IyabO8ja52CJvmP9ZTzjVVz6kDAJhWgOVTjoY";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://afgembassy.sa/news/382";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603381165;s:1:"c";i:1603381165;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('cd3f13f1b833f9d71718b5838bd26642253029aa', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"1C7IyabO8ja52CJvmP9ZTzjVVz6kDAJhWgOVTjoY";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://afgembassy.sa/news/382";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1603381165;s:1:"c";i:1603381165;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58