اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

خبر_خوش

قابل توجه هموطنان عزیز!
بر اساس سعی وتلاش سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در ریاض، از جمله 876 تن افغانان که باویزه های عمره وارد عربستان سعودی گردیده و بعد از مراسم عمره دوباره به وطن برگشت ننموده، و به صورت غیر قانونی در این کشور اقامت داشتند که به صورت داوطلبانه تقاضای برگشت به وطن را نموده بودند، سفارت با در میان گذاشتن موضوع با کشور میزبان خواهان همکاری این کشور در خصوص انتقال رایگان این اتباع به افغانستان گردیده بود که در نتیجه بعد از تلاش های فراگیر ، الیوم یک شنبه مؤرخ 14 جون 2020 به تعداد 350 تن از متخلفین عمره فوق توسط اولین پرواز اختصاصی با حمایت مالی کشور شاهی عربستان سعودی به طور مجانی به کابل انتقال گردیدند.
بدین وسیله از همکاری های سخاوتمندانه کشور شاهی عربستان سعودی در خصوص اتباع جمهوری اسلامی افغانستان در این کشور، قدر دانی نموده سپاس گذاری مینمایم.
شایان ذکر است که از مجموع 876 تن اتباع کشور که در سفارت افغانستان در ریاض و جنرال قونسلی افغانستان در جده جهت برگشت به وطن ثبت نام نموده بودند، از آن جمله 526 تن آنان در لیست پرواز امروز شامل نگردیده اند رسانیده میشود که زمینه سفر آنان نیز در پرواز های بعدی از شهر های جده و ریاض مساعد خواهد گردید، همچنان آنعده از اتباع کشور که نتوانستند در این مرحله خود را جهت برکشت به وطن ثبت نام نمایند رسانیده میشود که از صبر و شکیبایی کار گرفته منتظر اعلانات بعدی سفارت باشند.
با احترام
سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض

https://www.facebook.com/725177460896657/posts/3044150195666027/?d=n