اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات با معین تعلیمات عالی

ملاقات محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان د ر ریاض با الدکتور احمد المجروح معین وزارت تعلیم عالی عربستان سعودی:

در این ملاقات آقای دکتور فقیر الله صافی مستشار سفارت و آقای عبدالحی حاتمی مسؤل امور فرهنکی و اقتصادی به تاریخ 20/2/1396 ایشان را همراهی مینمودند که به منظور:

    1-   جلب مساعدت های فرهنگی

    2-    رفع مشکلات دانشجویان افغان مقیم سعودی

    3-   بورسیه های تحصیلی

 قرار بر آن شد تا آنعده  دانشگاه های که از محصلین مطالبه پول می نماید به اساس هدایت معین آن وزارت تحصیل را برای ایشان بصورت رایگان تطبیق نماید. و همچنان مطالبات محصلین افغان که در سعودی مصروف تحصیل هستند با ادارات تحصیلی مورد بحث قرار گرفت و وعده سپردند تا در زمینه همکاری های همه جانبه نمایند.

 شایان ذکر است که موضوع 400 بورسیه های تحصیلی، در مورد پزیرش بصورت سهل  نیز مورد بحث قرار گرفت که در زمینه وعده سپردند تا سهولت برای پزیرش داوطلبان افغان در  بورسیه های تحصیلی را خواهند آورد.