اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

مصاحبه

مصاحبه محترم احمد جاوید مجددی سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در عربستان سعودی با تلویزیون ملی افغانستان (RTA) در رابطه به وضعیت افغان های مقیم این کشور و پروسه صلح.

https://www.facebook.com/AfghanistanInSA/videos/956305408156401/