اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

تماس تیلفونی سفیر افغانستان با معین سیاسی و اقتصادی وزارت خارجه کشور شاهی عربستان سعودی

پنج شنبه مؤرخ 22 جوزا 1399 - ریاض
محترم احمد جاوید مجددی سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در عربستان سعودی، طی تماس تیلفونی با محترم عادل بن السراج مرداد، معین سیاسی و اقتصادی وزارت خارجه آن کشور گفتگو نمودند.
جانب دولت سعودی ضمن حمایت از تامين صلح و ثبات در افغانستان، در زمینه توسعه همکاری های دوجانبه ابراز آمادگی نموده و اطمینان دادند که دولت آن کشور از هر نوع حرکت که منجر به توقف جنگ و صلح پایدار در افغانستان گردد حمایت خواهند نمود.
طرفین روی تحکیم و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور تأکید نموده پیرامون موضوعات ذیعلاقه بحث نمودند.