اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات تعارفی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان درعربستان سعودی با شيخ السفراء

محترم احمد جاوید مجددی سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در عربستان سعودی به روز چهار شنبه مؤرخ ١٤ جوزا ١٣٩٩ با شیخ السفرا محترم ضياء الدين بامخرمه سفیر جمهوری جيبوتی در ریاض ملاقات نمودند.
در این ملاقات علاوه بر چگونگی گسترش و تحکیم روابط میان دو کشور و بقیه اعضای کور دیپلماتیک مقیم ریاض و موضوعات ذیعلاقه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.