اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

تقدیم کاپی اعتبار نامه سفیر کبیر و نماینده فوق العاده ج.ا. افغانستان در عربستان سعودی به معین وزارت امور خارجه این کشور:

سه شنبه 26 حمل 1399هـ مطابق به ۱۴ اپریل ۲۰۲۰م، ریاض

محترم احمد جاوید مجددی سفیر کبیر ونماینده فوق العاده ج.ا.افغانستان در عربستان سعودی در دیدار با محترم عزام  بن عبد الکریم القین معین وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بخش امور تشریفات، کاپی اعتبار نامه خویش را تقدیم نمود.

در این دیدار معین وزارت امور خارجه عربستان سعودی تشریف آوری محترم سفیر را به عربستان سعودی خیر مقدم گفته از خداوند متعال در امور محوله برایشان موفقیت آرزو نمودند.

از سوی دیگر جانبین بر اهمیت مسائل مرتبط به دو کشور دوست وبرادر تأکید نموده بحث و گفتگو نمودند.