اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اطلاعیه تذکره غیابی

اطلاعیه تذکره غیابی  :

به اطلاع عموم هموطنان عزیز مقیم سعودی رسانیده میشود که غرض اخذ تذکره غیابی شما میتوانید با ارسال اسناد ذیل تذکره تابعیت بدست بیاورید:

1-    ورقه در خواستی عنوانی سفارت.

2-    خانه پوری فورم تذکره غیابی.

3-    کاپی تذکره یکی از عقارب نزدیک مانند پدر، برادر، خواهر، کاکا، پسر کاکا ، دختر کاکا و پدر کلان.

4-    9 قطعه عکس با پس زمینه سفید.

5-    معرفی یکی از دوستان نزدیک با شماره تماس افغانستان جهت پیگیری و اخذ تذکره غیابی.

قابل یاد آوریست که هموطنان عزیز مقیم عربستان سعودی به دوستان شان که در افغانستان موضوع شان را پیگیری می نمایند تفهیم نمایند که بعد از اخذ تذکره آنرا به زبان انگلیسی ترجمه نموده اصل و تر جمه انگلیسی را غرض طی مراحل بعد از تائید ریاست محترم امور قونسلی وزارت امور خارجه غرض اجراآت بعدی به عربستان سعودی ارسال بدارند.

نوت :

1-    برای اجرأت سریع و رفع مشاکل رفت و برگشت میتوانید اسناد فوق الذکر را از طریق پست سریع به آدرس ذیل94018  با کود 11693  ارسال نمائید

2-    هموطنان عزیز میتواند فورم تذکره غیابی را از ویب سایت سفارت   www.afgembassy.sa  در یافت نمایند.