اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات شارژدافیر (سرپرست) با متنفذین اقوام مختلف افغان مقیم ریاض.

ریاض: دوشنبه ۱۲ حوت۱۳۹۸

محترم نور ولی حقوق مل شارژدافیر سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض با تعداد از متنفذین قومى مقیم ریاض در مقر سفارت دیدار و ملاقات نموده پیرامون موضوعات مهم ومتعلق به شهروندان افغان مقیم عربستان بحث وتبادل نظر نمودند.
محترم شارژدافیر همکاری ایشان را با این نمایندگی مهم دانسته وبرای شان در زمینه وعده همکاری همه جانبه و جدی نمود.
در اخیر اشتراک کنندگان از محترم شارژدافیر تشکری نموده برایشان در امور کاری ایشان موفقیت وکامگاری ارزو نمودند.