اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

محترم نور ولی حقوق مل سرپرست مقام سفارت با متنفذین کشور در مدینه منوره دیدار نمودند

به روز سه شنبه مؤرخ ۶/۱۲/۱۳۹۸ محترم نور ولی حقوق مل شارژ دافیر (سرپرست) سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان با علما، متنفذین اهل خبره و محصلین افغان در مدینه منوره دیدن نموده و پیرامون مشکلات افغانان مقیم این کشور بحث و تبادل نظر نمودند

در این نشست که محترم دکتور شیر محمد ابراهیمی جنرال قونسل کشور در جده، محمد یاسین شریفی و همکاران سفارت نیز حضور داشتند پرسش های که از جانب هموطنان مطرح شد توسط سرپرست مقام سفارت و جنرال قونسل جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جده پاسخ داده شد و در جهت ارتباط بیشتر هموطنان با مقام سفارت و جنرال قونسلی راه کارهای معقول با مشوره هموطنان اتخاذ گردید.