اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

استقبال سفير ار سفير جمهوری اسلامی پاکستان مقیم ریاض.

ریاض: چهار شنبه 30/11/1398.

محترم سيد جلال کریم سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض با حضورداشت محترم نور ولی "حقوق مل" سکرتر اول ومسول بخش روابط فرهنگی مقام سفارت از محترم راجه علی اعجاز سفیر جمهوری اسلامی پاکستان مقیم شهر ریاض در مقارت سفارت افغانستان استقبال نمود.
در ابتدا آقای "کریم" از سفیر محترم پاکستان پذیرای گرم نموه تشریف آوری شان را به سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان خوش آمدید گفته سپس پیرامون موضوعات مهم و مرتبط به دو کشور دوست وبرادر بحث وگفتگو نمودند.
در اخیر سفیر جمهوری اسلامی پاکستان جهت ختم مدت رسمی کاری سفیر جمهوری اسلامی افغانستان خدا حافظی نموه برایشان موفقیت وبهروزی ارزو نمود.