اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات سفير با شيخ السفرا محترم ضياء الدين بامخرمه سفير جمهوری جيبوتی مقیم ریاض.

ریاض: سه شنبه 29/11/1398.
محترم سید جلال کریم سفیر کبیر ج.ا. افغانستان مقیم ریاض جهت ختم مدت رسمی کاری شان با شیخ السفرا محترم ضیاء الدین بامخرمه سفیر جمهوری جیبوتی ىر مقر سفارت آن كشور واقع شهر رياض ملاقات نموده خدا حافظی کرد.
در این ملاقات محترم سید جلال کریم از سفير محترم جمهوري جيبوتي نسبت روابط نیک وهمکاریهای ارزشمند شان با سفارت کبرای ج.ا.افغانستان سپاسگزاری نمود.
در اخیر سفير جمهوري جيبوتي از محترم سید جلال کریم اظهار قدردانی نموده برایش موفقیت وبهروزی ارزو نمود.