اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

پیام سفیر

پیام سفیر:

دانشگاه مدینه منوره نمایشگاه فرهنگی را از تاریخ 9 الی 14 ثور سال 1396 با اشتراک محصلین از 70 کشور جهان بر گذار نموده بود که محصلین افغان با حمایت سفارت ودر خواست اشتراک از جانب رئیس دانشگاه مدینه منوره برای  سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده ریس جمهورو همچنان با اشتراک سید نبی نبیل سرپرست جنرال قونسلی جده در این نمایشگاه بخاطر به نمایش گذاشتن  فرهنگ افغانی اشتراک نموده بودند که مورد استقبال والی مدینه ، ریس دانشگاه مدینه منوره و عام بازدید کننده گان قرار گرفت.

در رقابت که در اخیر از جانب دانشگاه مدینه منوره در این نمایشگاه  بر گذار شده بود خوش بختانه افغانستان مقام نخست را از آن خود نمود و محصلین افغان که در این  نمایشگاه اشتراک نموده بودن از جانب دانشگاه مدینه منوره مورد تشویق و تقدیر قرار گرفتند.

بدست آوردن مقام نخست در این نمایشگاه جای بسا افتخار برای سفارت جمهوری اسلامی افغانستان و مردم متدین افغان در دنیا می باشد که شخص سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العده رئیس جمهور این موفقیت را بر همه گان، بالخصوص برای محصلین که در این  عرصه تلاش فراروان را متقبل شدند مبارک باد میگوید.

با احترام

سید جلال کریم

سفیر کبیر و نماینده فوق االعاده رئیس جمهور