اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اشتراک محترم سفیر در محفل هفتاد ویکمین سالگرد روز ملی جمهوری هند.

ریاض- ۱۳۹۸/۱۱/۶

محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به روز یکشنبه مؤرخ ۲۶ /۱/ ۲۰۲۰، در محفل که به مناسبت بزرگداشت از هفتاد ویکمین سالروز ملی جمهوری هند از طرف سفارت آن کشور مقیم ریاض برگزار شده بود اشتراک نمود.
محترم سفیر ضمن تبریکی این روز به نمایندگی از حکومت و مردم جمهوری اسلامی افغانستان روی تحکیم روابط دو جانبه نیز تأکید نمودند.