اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

برگزاری محفل ضيافت سفير جمهوری هند مقیم ریاض

به روز جمعه مؤرخ ۲۴/۱/۲۰۲۰ محفل به مناسبت ختم وظیفه ای محترم سيد جلال كريم سفير كبير و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از طرف محترم داكتر اوصاف سعيد سفیر کشور دوست جمهوری هند با حضور سفيران اعضاي اتحاديه "سارک" در مقر آن سفارت تدارک دیده بودند برگزار شد.
محترم سيدل جلال كريم در محفل متذکره اشتراک نموده و از حسن نيت، روابط نيک و برادری همتايان خود و به ویژه سفير جهوری هند تقدير وتحسين نمودند.