اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

محترم سفير در جلسه که از جانب وزارت امور خارجه عربستان سعودی در مقر آن وزارت برگزار گردیده بود اشتراک نمود:

ریاض - ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
محترم سید جلال کریم سفیر کبیر ونماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه ی که از جانب وزارت امور خارجه عربستان سعودی، جهت ارزیابی تحولات اخیر "منشور نامه دولتهای عربی وافریقایی همجوار بحر احمر وخلیج عدن" برگزار گردیده بود اشتراک ورزیدند.
در جلسه متذکره محترم استاذ احمد بن عبد العزیز قطان وزیر دولت سعودی در امور کشورهای افریقایی با جمع کثیر از مسؤلین وزارت خارجه سعودی وسفیران سفارتخانهای مقیم این کشور نیز حضور بهم رسانیده بودند.