اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

محترم سفیر مراتب همدردی و تسلیت خویش را در رابطه به وفات سلطان قابوس پادشاه عمان ابراز نمود:

ریاض -۱۳۹۸/۱۰/۲۴

محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهور در عربستان سعودی در معیتی دیپلماتان سفارت، آتشه های نظامی و تجارتی به مقر سفارت کشور سلطنتی عمان در عربستان سعودی جهت تعزیت رفته بودند که توسط محترم مفوض سیف بن ناصر البداعی وزیر مختار و معاون سفیر آن کشور استقبال شدند، مراتب همدردی و تسلیت خویش را ابراز داشتند.
محترم سفیر به نمایندگی از مردم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تلاش های پادشاه سلطنت عمان را در پنجاه سال گذشته قدردانی نمود.